Planlegg for stadige endrede behov for smittevern på kontorene med Coor webinar

I takt med smitteutbredelse vil det i tiden fremover trolig variere hvor mange som kan møte opp fysisk på kontoret. Det kan være store regionale variasjoner og det kan være vanskelig å sikre at du har full oversikt. Coor har i samarbeid med NHO utviklet et verktøy som støtter bedriften med planlegging og oppfølging av stadige endrede smittevernstiltak på arbeidsplassen. Verktøyet er en helhetlig tilnærming for å dimensjonere, implementere og følge opp effekten av smitteverntiltak.

«Da vi skulle sette oss ned og legge en plan for gjenåpning av kontorene våre, ble vi fort klar over at det er et vell av informasjon man må sette seg inn i og omsette til praktiske tiltak. I tillegg kan informasjonen endre seg raskt rundt hva som regnes som tilstrekkelig smittevern på arbeidsplassen», sier Henrik Fonahn, KHMS-leder i Coor.

Etter å ha satt seg godt inn i all tilgjengelig informasjon, skjønte Fonahn og kollega Martin Keiserud at det ville være en fordel om informasjonen ble systematisert og omsatt til en forståelig steg-for-steg guide. Resultatet ble et verktøy som er blitt testet på utvalgte kunder og Coors FM-ledere for å skape et enkelt og intuitivt brukergrensesnitt.

Verktøyet inkluderer sjekklister for smittevern på arbeidsplassen:

  • Fysisk utforming og merking iht. gjeldende smittevernråd
  • Smittevernråd for drift og servicetjenester
  • Hvordan organisere fellesområder
  • Hvordan ha kontroll på hvem som møter på jobb igjen
  • Ansatte med spesielle arbeidsbehov
  • Hvilken opplæring som bør gis
  • Tiltak ved eventuelt smitteutbrudd på jobb
  • Informasjon til organisasjonen

Dette arrangementet er avholdt. 

Ønsker du opptaket? Send en e-post til marianne.storhaug@coor.com 

Gratis webinar, krever påmelding